Käyttöehdot

Avaamalla FinnoPet:n, bewi-dog.net  Web -sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

FinnoPet:n  sivustot sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © FinnoPet © Mareus . Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Finnopet:n etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. FinnoPet:n -sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman FinnoPet:n erillistä kirjallista suostumusta.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Jälleenmyyjillä on salasanan avulla pääsy sivustoihin, jossa mahdollista materiaalia saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.

FinnoPet:n  sivut ja niiden sisältö on FinnoPet, Bewi-Dog, Bewi-Cat  sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. FinnoPet:n sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". FinnoPet ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. FInnoPet pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

FinnoPet:n sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole FinnoPet:n hallinnassa, eikä FinnoPet:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. FinnoPet ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta. FinnoPet:n ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen FinnoPet:n sivuille ei myöskään viittaa siihen, että FinnoPet millään lailla kannattaisi, mainostaisi tai promovoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia esimerkiksi sähköpostitse tai FinnoPet sivuston välityksellä hyväksyt ja vahvistat sen, että (a) lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; (b) ennen lähettämistä olet käyttänyt kohtuullisia varotoimia löytääksesi ja poistaaksesi aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se FinnoPet:lle, ja että FinnoPet voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta; ja (d) et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita FinnoPet kohtaan ja sitoudut hyvittämään FinnoPet:lle kulut, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.

FINNOPET EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIVUJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FINNOPET EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUILLA TARJOAMANSA PALVELUN TAI SEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, LIIKEVOITON MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU FINNOPET:LLE. YHTIÖN VASTUU ON ENINTÄÄN SUOMEN LAIN PAKOTTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN.

FinnoPet:n myymät tuotteet sivuilla ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.  FinnoPet toimii maahantuojana, jälleenmyyjänä eläinruokatuotteille. FinnoPet ei ota vastuuta alkuperäisten tuotemerkkisivustojen web-sivustoista.

© 2006 FinnoPet

Yhteystiedot  Sopimusehdot Tilaus Tärkeät linkit
 FinnoPet
 Hollola
 

 +35850 463 1203
 petrafrondelius(a)gmail.com 

 Toimitusehdot
 Käyttöehdot
 Tietosuoja
 Tilausohjeet  Tuotetietoa
 Tyytyväiset asiakkaat